Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
"Zlatni cekin" potpisao vrijedan ugovor
6.7.2020.Slavonski Brod

Zlatni cekin, poliklinika za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju i Ministarstvo regionalnog razvoja RH od novca iz europskih fondova potpisali su 3. srpnja 2020. ugovor vrijedan 500.000 kn. Za postavljanje zvučne izolacije u 17 kabineta, 2 ambulante, 2 učionice i 3 kancelarije dobiveno je 300.000kn, a za početak dogradnje prostora za rad s djecom sa znakovima autizma predviđeno je 200.000 kn. Zlatni cekin je sagrađen prije 27 godina od montažnih elemenata s tankim unutarnjim pregradama, tj. limenim panelima koji su debljine 5 cm i ispunjeni purpen-pjenom. Ovom pomoću bolje će biti izolirane unutarnje prezide i bit će također ugrađena bolja vrata jer su sadašnja tanka i od aluminijskih profila pa se kroz njih čuje plač djece, što znatno ometa rad u drugim kabinetima. Zbog slabe akustične izolacije djeca imaju problema koncentrirati se na rad stručnog osoblja što i našem osoblju  predstavlja dodatni napor u radu.  Nakon 27 godina našeg rada u ovakvim uvjetima konačno je došao na red ovaj problem da se  poboljšaju prostor i uvjeti našega rada.

Uime djece s teškoćama i njihovih roditelja iskreno zahvaljujemo brojnim dobrim ljudima za njihovu pomoć i podršku radu našega Centra, ali i našem osoblju za njihov stručan rad i veliku strpljivost. Sva imena ne možemo spomenuti, ali svi oni mogu biti ponosni za doprinos i uspjehe Zlatnoga cekina.

Ova će pomoć unaprijedit kvalitetu našega rada. Posebno smo radosni što je humanost i dobrota pomogla također da se još krene i s dogradnjom sjevernog dijela našega prostora kako bismo mogli, uz pacijente koji nam sada dolaze, što prije uključiti i veći broj djece sa znakovima autizma, koja su na listi čekanja. Na tu nakanu dobili smo početna sredstva u iznosu 200.000 kn da krenemo s gradnjom. Neke se stvari u životu mogu odgoditi pa kasnije nadoknaditi, ali ako se djeci s teškoćama na vrijeme ne pruži stručna pomoć to se pak teško može nadoknaditi. Projekt i dozvolu za dogradnju novih 520m2 imamo, tako da uskoro možemo krenuti i s gradnjom. Malen je ovo iznos, ali smo zahvalni jer što god se započne i završit će se, a što se ne započne neće se ni završiti. Da nismo prije 27 godina krenuli s ovim radom, ne bismo danas imali ni ovo što sada imamo.

Svaki dan u Zlatnom cekinu prisutno je preko 200 djece s teškoćama u razvoju koja dolaze na preglede, terapije ili su uključeni u neke programe. S njima radi oko 60 naših djelatnika. Naši pacijenti su djeca sa šireg područja iz nekoliko okolnih županija. Rijetke su u Hrvatskoj ovakve ustanove iako su potrebe za ovim radom izrazito velike. Mi smo naglasak stavili na ranu dijagnozu, ranu rehabilitaciju i ranu socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju kako bismo djecu s teškoćama što bolje pripremili za školu i život i što bolje pomoli njihovim roditeljima. Kroz 27 godina našega rada pomogli smo do sada tisuće djece. Ova pomoć sve nas ispunja radošću i kao znak podrške našem radu. Konačno je došla na red i velika lista djece sa znakovima autizma koja čekaju da se mogu uključiti na vježbe. Nadamo se da gradnja neće dugo trajati. Međutim, tužno je što se o ovome problemu uopće ne govori.

fra Ilija Jerković