Župe

Samostani i župe

Žeravac – župa sv. Franje Asiškog

Župa Žeravac, smještena nedaleko od Dervente pokraj glavne prometnice u smjeru Slavanskog Broda, kao mjesna kapelanija odvojena je od Plehana 1856. i od tada vodi matice. Župom je proglašena 1862. godine. Prvotno je obuhvaćala područja današnjih župa Bukovica i Kulina, te naselja Unka, Kolibe, Dobra voda i Polje koja pripadaju različitim župama.

U Žeravcu je prvotno za bogoslužje umjesto crkve služila kapelica, koja od 1880. ima i zvono (250 kg, u I. svjetskom ratu rekvirirano; sadašnje zvono od 400 kg potječe iz 1923). God. 1887. podignuta je crkva u neogotičkom slogu. Već sljedeće godine za nju su nabavljena dva kipa (Sv. Ivan Evanđelist i Gospa) od tvrtke Mayer iz Münchena, a 1910. i oltari. Crkva je vremenom sve manje mogla odgovoriti potrebama, pa je trebalo graditi novu. Godine 1962-64. izgrađena je nova župna crkva bazilikalnog tipa građena po uzoru na crkvu u Biloj (Livno). God. 1977. u nju je postavljen križni put slikara Slavka Šohaja (ulje na platnu, 150x100 cm), nešto ranije Sv. Franjo (Lj. Lah, ulje na platnu), a dva još nepostavljena vitraila izvedena su po nacrtu Đure Sedera (1983). Crkva je u nedavnom ratu minirana i potpuno srušena. Na temeljima župne crkve izgrađena je 2001. drvena kapelica sv. Franje koja služi za liturgijska slavlja.

Prvotna župna kuća izgrađena je već 1862. godine, a na njezinom mjestu podignuta je nova 1926-28. Sadašnji župni stan sagrađen je 1980-82. god. U sklopu kuće nalazi se i vjeronaučna dvorana izgrađena 1967. god.

Kuća je u zadnjem ratu teško oštećena i temeljito opljačkana. Odneseno je sve što se moglo odnijeti. Zadnjih godina kuća se obnavlja prema planu Maje Šrumberger.

zeravac_2.jpg

Župa Žeravac je 1877. god. imala 1.666 katolika, kojih se broj 1935. povećao na 4.348. Župa je tijekom vremena diobom i osnivanjem novih župa teritorijalno znatno umanjena. Zaštitnik župe prvotno je bio Sv. Ivan Evanđelist. God. 1946. kao drugotni zaštitnik počeo se slaviti Sv. Franjo, koji je 1956. postao prvim zaštitnikom župe.

Prva pučka škola, koju su osnovali franjevci u Žeravcu, spominje se 1858. godine. O radu te škole nema podataka. God. 1881. franjevci su podigli školsku zgradu (13x7 m) odmah uz župnu kuću. Pet godina kasnije škola je prešla u državnu nadležnost. Zgrada je izgorjela 1945. godine.

Župa Žeravac godine 1974. imala je 2.670 katolika, a 1991. ima 2.381.vjernika. Njihov broj se smanjivao zbog iseljavanja, prije svega iz gospodarskih razloga a u zadnjem ratu gotovo svi župljani su protjerani iz svojih domova. Po zadnjoj statistici na koncu 2016. godine u župi živi 75 vjernika u 40 domaćinstava. Župu tvore sljedeća naselja: Žeravac, Bos. Lužani, Grk, Vinska, Višnjik i Vrela.

Podružne crkve nalazile su se u Vrelima (120 m2, izgr. 1989-90) i Višnjiku (100 m2, izgr. 1989-90). Obje crkve su u ratu porušene. Ona u Višnjiku je obnovljena 2000-01. godine. U župi postoje tri groblja.

Više informacija o župi na facebook stranici:

https://www.facebook.com/zupazeravac

fra Mirko Filipović, župnik, duh. asistent FSR-a

fra Ilija Jerković, žup. vikar, voditelj centra "Zlatni cekin" (Sl. Brod)

tel/fax: 053/350 025

[email protected]

Žeravac 134, 74400 DERVENTA

tel/fax: 053/350 025

[email protected]

Žeravac 134, 74400 DERVENTA