Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
Usmeni dio diplomskog ispita – Tezarij na Franjevačkoj teologiji
5.3.2018.Sarajevo

Dana 2. ožujka 2018. na Franjevačkoj teologiji održan je usmeni dio diplomskih ispita. Kandidati su bili fra Mario Dadić, fra Silvio Zlatarević i Martina Mihaljević koji su ga ujedno i uspješno položili.

Predsjednik diplomske komisije bio je doc. dr. sc. Anto Barišić kao delegat Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojem je Franjevačka teologija afilirana.

Ostali članovi komisije bili su deleg. prof. Petar Jeleč (biblijske znanosti), prof. Leon Kikić (dogmatska teologija) i prof. Velimir Valjan (moralna teologija).

 

Izvor: franjevackateologija.ba