Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
Sveta misa na Kaštelima
1.6.2020.Kaštele/Fojnica

Stotine katolika iz Busovače, Fojnice i Kiseljaka hodilo je 30. svibnja 2020. na obronke planine Zahor, na lokalitet Kaštele - srednjovjekovno planinsko utočište franjevaca i katolika središnje Bosne. Euharistiju je predslavio fojnički gvardijan fra Mirko Majdandžić uz koncelebraciju šest svećenika.

Inače, na obroncima planine Zahor, na tromeđi općina Busovače, Kiseljaka i Fojnice, iznad mjesta Milodraž, nalaze se tragovi starog grada Kaštela, koji se u dokumentima spominje već u 15. stoljeću, a nalazi se na nadmorskoj visini od 1158 metara. Ova tvrđava, pored Kozograda, nalazi se na najvećoj nadmorskoj visini od svih starih gradova u Bosni.

Podsjetimo, katolici su se prije više od 500 godina morali skrivati u planinskim mjestima kako bi ispovijedali svoju vjeru i sačuvali se od terora osmanske vlasti i osvajača. Prema predanju, u pećinama su se skrivali fratri na čelu s fra Anđeom Zvizdovićem, odakle je on sišao na Milodraž da primi 1463. od sultana Muhameda II. povelju zvanu Ahdnama.

Ono što se danas može vidjeti, stari grad Kaštel predstavljaju, u stvari, tri veće pećine, koje se nalaze duboko u stjenovitom dijelu planine Zahor. Pećine, odnosno njihovi otvori su većeg obima, tako da je moguće da u jedan otvor stane od 40 do 50 ljudi. Dva ulaza u dvije pećine nalaze se jedan pored drugog, a iznad njih, na nepristupačnom terenu, nalazi se treća pećina, do koje se mogu popeti samo oni vještiji i najhrabriji posjetitelji.

Izvor: kta