Sesvetska Sopnica – samostan sv. Ilije i župa Marije Anđeoske

U istočnom dijelu grada Zagreba, gdje se spajaju gradske četvrti Sesvete i Dubrava, nalazi se župa B. D. Marije Anđeoske Sesvetska Sopnica i samostan Sv. Ilije Zagreb/Dubrava.

Župa B. D. Marije Anđeoske je osnovana i povjerena franjevcima Provincije Bosne Srebrene dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića 6. lipnja 1991.

U studenom 2000. godine, na kupljenom zemljištu započeta je gradnja župne crkve, kao pastoralno-kulturnog centra i uz nju samostana i župne kuće, po planu arhitekta Srećka Kreitmayera. Gradilište je blagoslovio 15. srpnja 2001. godine zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić. U crkvi se slave liturgijska slavlja i obavljaju samostansko-župne pastoralne, karitativne i kulturne aktivnosti.

Vanjski izgled crkve je po sebi neobičan i zanimljiv, podsjeća na biblijski šator i zajedno sa samostansko-župnom kućom čini dosta skladnu cjelinu. Po mnogo čemu je ovo mladi samostan i župa koji tek stvaraju vlastitu kulturnu tradiciju. U još posve neuređenom enterijeru crkve nalaze se veoma vrijedna umjetnička djela: vitraj Navještenje Gospodnje, rad akademskog slikara Đure Sedera; kip Sv. Ante i brončana vrata, rad akademskog kipara Mile Blaževića; zavjetna slika Marija od anđela, rad akademskog slikara Vlatka Blažanovića.

hrvatska_sesvetska_sopnica.jpg

Po zadnjoj statistici na koncu 2016. godine župa ima 3.905 vjernika u 1.200 domaćinstava i njihov broj je u stalnom porastu. U župi djeluju trojica svećenika franjevaca, a pomaže im trajni đakon. U župi su dosta aktivni i daju doprinos radu i rastu ove župe i pjevači triju župnih zborova, članovi Trećeg franjevačkog svjetovnog reda (OFS) i Franjevačka mladež (FRAMA), kao i Humanitarno-karitativna udruga Kruh svetoga Ante.

Franjevački samostan Sv. Ilije Zagreb pravni je i stvarni nasljednik samostana sv. Ilije u Podsusedu koji je kanonski osnovan i otvoren 1994. godine. Samostan je preseljen na novu lokaciju dopisom Uprave Franjevačke provincije Bosne Srebrene od 22. 10. 2012. Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu i njegovim pozitivnim odgovorom od 2. 11. 2012. Blagoslov Samostana obavio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić s provincijalom Bosne Srebrene fra Lovrom Gavranom 5. srpnja 2014. godine

U uređenoj zgradi samostana nalazi se zbirka slika, skulptura i grafika istaknutih hrvatskih slikara i kipara, koji drže visoko mjesto u suvremenoj umjetnosti, kao što su: Lj. Lah, I. Lacković Croata, A. Jurkić, I. Rončević, Z. Grgić, V. Blažanović, S. Miličević, A. Mamuša, B. Salavarda i dr. Zbirka je nastala je najvećim dijelom donacijom fra B. Lujića, fra Z. Dadića, fra S. Karajice i dr.

samostan_sesvetska_sopnica.jpg

Samostan posjeduje vlastitu knjižnicu u kojoj su zastupljena djela iz povijesti, filozofije i teologije, te niz domaćih i stranih časopisa i listova iz novijeg vremena.

U tijeku su građevinski radovi na unutarnjem uređenju crkve, kripte i izgradnje zvonika. Samostan je stavljen pod nebesku zaštitu Sv. Ilije proroka i slavi svoj patron 20. srpnja, a crkva je stavljena pod nebesku zaštitu Sv. Marije od Anđela (Porciunkula) i slavi svoj patron 2. kolovoza.

Više informacija o aktivnostima u župi i samostanu na službenoj web-stranici: https://marija-andjeoska.net/

fra Božo Lujić, gvardijan, prof.,

fra Zdravko Dadić, definitor, župnik, ekonom, diskret, duh. asistent FSR-a, kroničar

fra Stipo Karajica, sam. i  žup. vikar, diskret, duh. asistent FRAMA-e, knjižničar, povjerenik KSA, dopisnik BS

Roberta Močiljanina 14/a, HR – 10040 ZAGREB – DUBRAVA

tel/fax: 00385 01 200 1256

[email protected]

Roberta Močiljanina 14/a, HR – 10040 ZAGREB – DUBRAVA

tel/fax: 00385 01 200 1256

[email protected]