Periodične publikacije danas

Bosna Srebrena, službeno-informativno glasilo Provincije, izlazi, s kraćim prekidom, od 1942. Izdavač Franjevački provincijalat. Izlazi 4 puta godišnje.

Svjetlo riječi, pučki list pokrenut 1983., novinskog formata. Od početka 2000. godine izlazi u obliku modernoga magazina na 80 stranica s ilustracijama u boji. U podnaslovu stoji odrednica: Vjera, društvo, kultura. Izlazi kao mjesečnik u Sarajevu. Vlasnik lista je provincija Bosna Srebrena, a izdavač NIGTP Svjetlo riječi d.o.o.

Kalendar sv. Ante, pučki godišnjak, pokrenut 1926. Od 1950. izlazi pod imenom Dobri pastir. God. 1994. vraća mu se prvotno ime. Izdavač je NIGTP Svjetlo riječi d.o.o.

Jukić, časopis Zbora franjevačkih bogoslova “Jukić”, koji djeluje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Pokrenut je 1971. godine. Izlazi jedanput godišnje. Objavljuje radove filozofsko-teološke, književne i povijesne problematike.

Bilten Franjevačke teologije Sarajevo, pokrenut je 1971. godine prvotno kao službeno glasilo Teologije. U novije vrijeme prerastao je u časopis s raznovrsnom tematikom iz opće kulture, teologije, filozofije, povijesti, književnosti, umjetnosti... Izlazi na koncu svakog semestra.

Bosna franciscana, časopis Franjevačke teologije Sarajevo, pokrenut je 1993. godine, dok je Teologija djelovala u izbjeglištvu u Samoboru. Objavljuje radove s područja teologije, filozofije, opće kulture, povijesti, umjetnosti... Izlazi dvaput godišnje.

Novi cvijet, đački list Franjevačke klasične gimnazije u Visokom pokrenut 1968. Izlazi dvaput godišnje.

Fra Marko Karamatić