Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
O župi Sivši u Usori
22.12.2017.

Fra Ivan Frano Jukić u svom "Putovanju po Bosni 1842." piše: "Ostavivši Tešanj, do po sata pregazimo Usoru rijeku, koja se jedva i to samo ljeti gazi; oko Usore krasne su ravnine, polja i livade; koje oko nas ostaše, a mi pod mrak dođosmo u Šivilu selu (u Sivši) ondašnjem katol. župniku, kod koga i prenoćimo, a sutradan ujutru popnemo se na Krnjin-planinu glasovitu, ne zbog svoje visine, no zbog mjesta i gnijezda bivšeg ajdučkog, što očevidno grobovi pobijeni ljudi pokazuju."

Fra Blaž Ikić napisao je 1886. "Opis župe Sivšanske" prema podacima fra Augustina Sliškovića: "Župa Sivša odijeljena je od matere Komušine 1802. godine. Sivša leži svrhu rieke Usore, pola sata od iste pod zapad. Sivšu obtječe od juga rieka Usora, koja se provlači kroz svu ovu župu, te se kod Doboja, niže mosta svoga izlieva u rieku Bosnu. Pod sjeverom od Sivše u planini Krnin, na kosi Brezici, ima majdan od ćila. Od ovog ćila prave najbolje lonce, i to iz sliedećih sela: Omanjska, Ularice, Alibegovci, Lončari i Sivša. Ovi lončari imaju veliku korist od svoje robe, buduć je nadaleko raznošaju i dobro prodaju. Sivša imade katoličkih kuća 38."

 

Fotografiju snimio 10. prosinca 2017. godine Nemanja Aranđelović

FpuB