Franjevci u inozemstvu

Najave

9.12.2023. Podmilačje/Zagreb

Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Hrvatska katolička misija – Wiesbaden

Počeci hrvatskog dušobrižništva u Wiesbadenu započinju 1968. godine. Nakon dolaska franjevaca Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu počinje pastoralni rad u Wiesbadenu. Do kraja 1970. Wiesbaden je pripadao HKM Frankfurt. HKM Wiesbaden osnovana je 01. siječnja 1971. godine. Misija danas broji oko 4.000 vjernika. Prostire se na području koje obuhvaća više od polovice biskupije Limburg. Središte misije nalazi se u Wiesbadenu. Prvi voditelj misije bio je fra Ivan Menđušić (1971.-1974.), a kasnije je misiju vodio franjevac konventualac fra Vladimir Feldin (1974.-1980). Nakon toga pastoralna se skrb povjerava franjevcima Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru, a kao voditelji djelovali su: fra Ante-Luka Čotić (1980.-1986.), fra Nediljko Jerkan (1986.-1988.), fra Augustin Vlašić ( 1988.-1997.), dr. fra Ante Bilokapić (1997.-2016.).

Od 2016. Voditelj je misije franjevac Franjevačke provincije Bosne Srebrne dr. fra Miron Sikirić. U misiji su kao pastoralne suradnice djelovale: s. Vida Hrsto (1986.-1988.), Jela Ćosić ( 1991.-2001.), s. Auksilija Milić (2001.-2018.) od 2018. s Gordana Davidović. Misijska je tajnica Dijana Črljenec.

njemacka_wiesbaden_2.jpg

Euharistijska slavlja na hrvatskome jeziku služe se svake nedjelje u crkvi sv. Kilijana u Wiesbadenu, svake prve nedjelje u Bad Cambergu (crkva - sv. Ferrutius), svake druge nedjelje u Bad Cambergu (crkva - Milosrdne braće) te svake treće nedjelje u Limburgu (crkva -  sv. Josip).

U misijskim prostorijama se redovito održava vjeronauk, gdje se djeca i mladi pripremaju na sakramente prve pričesti i na krizmu. Također se redovito sastaje crkveni zbor, mala i velika folklorna skupina i Frama. Djeca i mladi sudjeluju na biblijskim olimpijadama, susretu ministranata, smotrama zborova, hrvatskim folklornim festivalima i na župnim proslavama. U misiji se organiziraju duhovne obnove, te pripreme za buduće mlade bračne parove. Vjernici odlaze na hodočašća u: Lurd, Marienthal, Fatimu, Rim i Svetu Zemlju. Misija od Božića 1981. objavljuje svoj glasnik „ Mir i dobro“.

Wiesbaden

tel: 0049/611 846 440; 0049/611 811 559

tel: 0049/611 846 440; 0049/611 811 559