Franjevci u inozemstvu

Najave

9.12.2023. Podmilačje/Zagreb

Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Hrvatska katolička misija – Moers

Hrvatska katolička misija Donja Rajna-Moers službeno nosi naziv prema dekretu Biskupije Münster od 1. studenoga 2007. Središte misije je u Moersu, a misija danas broji oko 2000 vjernika.

HKM Moers osnovana je 1979. Još prije osnutka misije pastoralnu brigu o hrvatskim radnicima u biskupijama Essen i Münster vodio je hrvatski misionar iz Essena, koji je povremeno dolazio i u Moers. Godine 1967. za područje biskupije Münster osnovana je HKM, koja je obuhvaćala cijelo područje biskupije: rajnski, vesatfalski i oldenburški dio. Prvi voditelj misije, kojoj je sjedište bilo u ­Münsteru, bio je fra Kruno Bekavac, franjevac Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. On je skrbio i za vjernike u Moersu. Na područje današnje misije Moers i Bocholt 1. studenoga 1971. za misionara dolazi vlč. Luka Vuco, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, a stanovao je u Duisburgu. Svi kasniji svećenici, koji su djelovali i djeluju u misiji članovi su Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Od 1. siječnja 1973. na tome području djelovao je fra Janko Jelušić. Nakon njega od 1. prosinca 1977. do 20. studenoga 1994. u misiji djeluje fra Pavo Obrdalj. Od 1. prosinca 1994. do 2005. misiju je vodio fra Marko Jukić. Voditelj misije od 2005. do 2016. bio je fra Luka Šarčević. Od 2016. misiju vodi fra Josip Filipović. Kao dušobrižnik povremeno za vrijeme studija djelovao je fra Filip Karadža (1995.-1999.).

Hrvatske katoličke misije Moers i Bocholt osnovao je münsterski biskup Heinrich Tenhumberg dekretom od 1. prosinca 1978. i odredio njihove granice. Dekret je stupio na snagu 1. siječnja 1979., kada je ujedno i pravno proglašena samostalna misija Moers. Sadašnje misijske prostorije dobiveni su 1. veljače 1979. Školske sestre franjevke Krista Kralja Provincije Svete Obitelji u Hercegovini u misiji su pastoralno djelovale i dolazile iz Münstera do ljeta 1978. Kao pastoralni suradnik djelovao je Bela Tonković (1980.-1983.). Gizela Wieland preuzela je zbor i sviranje 1. studenoga 1980., te je 1983. postala pastoralnom suradnicom, a 1986. pastoralnom referenticom. Nakon nje su kao pastoralne suradnice djelovale Janja Vujčić (1999.-2007.) i Ivana Mrkić (2010.-2012.)

njemacka_moers_2.jpg

U misiji je djelovala i folklorna skupina »Branimir«. Folklor su vodili Ankica Marjanović i Slavko Topić. Nakon njih folklor je vodila Gizela Wieland do odlaska u mirovinu 31. prosinca 1998. Nakon toga folklor je vodila Janja Vujčić, a s mladima je folklor vježbao Pero Francisković do 2007. Tajnica je misije bila od 1. travnja 1990. do 1. svibnja 1991. Željka Kralj, a na njezino mjesto došla je tajnica Štefica Sabo, koja djeluje do danas. Od 1979. misija ima vlastite prostorije, uz koje se nalazi i stan za svećenika.

Mise se nedjeljom služe u crkvi sv. Martina u Moersu-Repelenu, u filijalnoj crkvi Srca Isusova u Dinslakenu i u filijalnoj crkvi Srca Isusova u Bocholtu. U tim se mjestima organizira i vjeronauk. U misiji postoji pjevački zbor, a u njoj djeluje i misijsko vijeće. Od Božića 1978. misija objavljuje Glasnik HKM Moers, a od 2007 Glasnik HKM Donje Rajne. Na području misije vjernici su iz raznih hrvatskih krajeva, s različitim mentalitetom, običajima, pa i različitom vjerskom praksom te misija sve te različitosti nastoji povezati i učiniti jednim. Na području misije su radili pretežito naši ljudi: iz Tuzle, Jajca, Kaknja, Siverića kod Drniša, iz Hrvatskog zagorja, Podravine i Međimurja. Održava se i Hrvatska dopunska škola u Repelenu, Moersu, Kamp-Lintfortu i u Neukirchen-Vluynu. Svećenik vodi biblijske dane iz kojih se razvila pobožnost prvih petaka, posjećuje bolesnike, podjeljuje sakrament bolesničkog pomazanja po bolnicama, predvodi obrede ispraćaja pokojnika u domovinu, a u manjoj mjeri i sprovode, drži vjeronauk posebno za sakramente prve pričesti i potvrde, vodi ministrantsku skupinu, skupinu čitača, mlade. Misija svake godine organizira hodočašće vjernika iz hrvatskih katoličkih misija s područja Gornje Rajne i Vestfalije u marijansko svetište u Kevelaer. Održava i kontakte s domaćom njemačkom Crkvom. U sklopu misijskih prostorija nalazi se kapela sv. Leopolda Bogdana Mandića, koji je ujedno i zaštitnik misije, u kojoj se također u pojedinim prigodama tijekom godine, primjerice na Tijelovo služi misno slavlje. Vjernici iz misije jednom godišnje sudjeluju i na zajedničkom misnom slavlju s njemačkim vjernicima. Misija organizira veće proslave za Majčin dan, blagdan sv. Nikole, za poklade. Od 1. travnja 2017. kao pastoralni suradnik djeluje Darko Lovrinović.

U tom kontekstu, valja podsjetiti i na bivšu misiju Bocholt.

Hrvatska katolička misija Bocholt (Biskupija Münster)

njemacka_moers_3.jpg

Nakon što je HKM Bocholt prestala sa samostalnim djelovanjem 2008., a njezin dotadašnji voditelj, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jakov Kuprešanin vratio se u domovinu, područje HKM Bocholt je podijeljeno u dva dijela. Donjorajski dio (Niederreinischer Teil) je pripojen HKM Moers s dekanatom Bocholt, a Vestfalski dio (Westfälischer Teil) pripojen je HKM Münster. Za hrvatske je katolike na području biskupije Münster od 1956. pastoralno skrbio vlč. Franjo Lodeta iz HKM Essen. Tako je bilo do 1967., kad cijelo područje biskupije Münster preuzima fra Kruno Bekavac, splitski franjevac. Povremeno dolazi i u Bocholt kao i fra Ivan Nimac, splitski franjevac, koji je naslijedio fra Kruna Bekavca u Münsteru. Od 1971. do 1972. tu je pastoralno djelovao vlč. Luka Vuco, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije. Franjevci Franjevačke provincije Bosne Srebrene preuzimaju područje HKM Bocholt u prvoj polovici 1972., a HKM Bocholt je službeno osnovala biskupija Münster početkom prosinca 1978. Misija je brojila oko 2000 vjernika, a u njoj su djelovali svećenici Franjevačke provincije Bosne Srebrene: fra Janko Jelušić (1972.-1977.), fra Pavao Obrdalj (1977.-1978.), fra Jakov Kuprešanin (1978.-2008.) i fra Luka Šarčević (2008. – 2016.). Od 11. rujna 2016. godine voditelj misije je fra Josip Filipović.

Više informacija o događanjima u ovoj misiji na web-stranici i facebook profilu:

http://www.hkm-moers.com/

https://www.facebook.com/hkm.moers/

Moers

tel: 0049/284 172 013

fax: 0049/284 171 747

[email protected]

tel: 0049/284 172 013

fax: 0049/284 171 747

[email protected]