Franjevci u inozemstvu

Najave

23.6.2024. Podmilačje
25.6.2024. Gorica/Livno
29.6.2024. Kedžara

Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Župa Sv. Franje

Župa Sv. Franje je nastala 1. siječnja 2015. sjedinjenjem 6 bivših samostalnih župa (združena župa) u sjeverno-istočnom dijelu velegrada na rijeci Majni.
Župe Allerheiligste Dreifaltigkeit Frankfurter Berg (Presveto Trojstvo), St. Christophorus Preungesheim (Sv. Kristofor), Herz Jesu Eckenheim (Srce Isusovo), St. Albert Dornbusch (Sv. Albert), Sancta Familia Ginnheim (Sveta obitelj) i Sankt Josef Escherheim (Sv. Josip). Time je došlo do epohalnog stvaranja tzv. župa novoga tipa odnosno mega-župa, koje prakticira većina njemačkih biskupija. Takvu župu ne čine samo bivše samostalne župe, nego sve ustanove, koje imaju određeni pastoralni značaj: škole, bolnice, Karitas, dječji vrtići, zatvori, starački domovi, inozemne župne zajednice...

Tako ova župa broji gotovo 23.000 vjernika, među kojima su veliki dio inozemnoga podrijetla; ima 6 crkava, 6 dječjih vrtića, jedan središnji župni ured te 5 područnih župnih ureda. Pastoralno osoblje čine: župnik fra Anto Batinić, OFM, Sarajevo; 3 indijska i 1 njemački svećenik te 6 pastoralnih suradnica i suradnika.
Župa je ustrojena prema sinodalnom poretku biskupije Limburg: ima Župno pastoralno vijeće (oko 26 članova), 6 tematskih i 6 mjesnih odbora, kao i jedno Upravno vijeće (11 članova).

njemacka_frankfurt_2.jpg

U župi je zaposleno preko 150 namještenika, većina u dječjim vrtićima, u kojima se odgaja preko 300 djece od prve do šeste godine. U župi se svakim danom slavi po jedna sveta misa, subotom 3 mise nedjeljne uočnice (koje vrijede kao nedjeljne mise) te nedjeljom 6 misa.

Tečajevi priprave za Svetu pričest i potvrdu organizirani su centralno, na razini cijele župe,  kao i pojedine aktivnosti od značaja za cijelu župu: proslava patrona župe, župna svečanost, ekumenski susreti, hodočašća, izleti mladih i ministranata, raspored bogoslužja, obiteljske mise, karitativne i socijalne akcije, javni nastup u medijima (internet, župni listić, župno pismo, plakati), biblijski rad...Mjesno su organizirane razne pobožnosti i djelovanje s udrugama i skupinama.

Najveći izazov je ustroj i funkcioniranje ove nove mega-župe te pastoralno djelovanje u multikulturnom, multikonfesionalnom i multireligijskom gradu Frankfurtu, u kojemu već sada živi više nekršćana nego kršćana.
Fra Anto Batinic, franjevac Bosne Srebrene, djeluje kao svećenik u Njemačkoj od 1994. do 2002., kao urednik "Žive zajednice", mjesečnika hrvatskih katoličkih misija u Njemačkoj, te kao dušobrižnik u njemačkoj pastvi od 2003. godine (jedna godina u Westerwaldu), a zatim kao župnik u Frankfurtu od 2004. godine, od kada, sve do sjedinjavanja, vodi dvije župe sv. Kristofora u Preungesheimu i Presvetog Trojstva na Frankfurter Bergu. Izgradio je posve novu crkvu Presvetog Trojstva u Frankfurtu te nekoliko dječjih vrtića.

 

Više o djelatnostima u ovoj župi na web-stranici:

http://www.franziskus-frankfurt.de/

Frankfurt

tel: 0049/69 951 167 90

fax: 0049/69 951 167 915

tel: 0049/69 951 167 90

fax: 0049/69 951 167 915