Franjevci u inozemstvu

Najave

23.6.2024. Podmilačje
25.6.2024. Gorica/Livno
29.6.2024. Kedžara

Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Župa Sv. Josipa

Bosanski franjevci dolaze u Kufstein 2000. godine. Župu Sparchen preuzimaju od tirolskih franjevaca. Uz crkvu svetoga Josipa koju je sagradio franjevac fra Sabin iz Vukovara, nalazi se franjevačka rezidencija i centar. Župa je stara šestdeset godina.

Prvi župnik franjevac Bosne Srebrene bio je fra Antun Perković, a kapelan fra Marijan Živković. Nekoliko godina poslije preuzimaju i župu Sv. Martina Kufstein – Zell, koja je najstarija župa u Kufsteinu. Do 2011. godine u Kufsteinu su djelovali i fra Vislav Krijan, Fra Ivo Kramar i vlč. dr. Goran Dabic.

austrija_kufstein_2.jpg

Godine 2011. župnikom je imenovan fra Kristijan Montina, a godinu poslije za župnoga vikara fra Mirko Bobaš. Uz ove dvije župe oni vode i dvije hrvatske filijale koje pripadaju Hrvatskoj katoličkoj misiji Salzburg, a isto tako djeluju u cijelome gradu, budući da je 2012. došlo do združivanja gradskih župa.

U gradu Kufstein ima cca. 17.000 austrijskih vjernika i približno 200 hrvatskih obitelji u dvije filijale Kufstein i Kitzbühel. Zaslugom župnika, župnih vijeća i većinom potporom gradonačelnika grada, obnovljene su Franjevačka rezidencija, crkva i kapelice, te napravljeno franjevačko igralište u ovom dijelu grada.

Kufstein-Sparchen

tel: 0043 53 72 62 642

fax: 0043 53 72 21 205

tel: 0043 53 72 62 642

fax: 0043 53 72 21 205