Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Centar Zlatni cekin

Zlatni cekin je otvoren u listopadu 1993. godine u Slavonskom Brodu (Hrvatska) uz pomoć Franjevaca (OFM) iz Bologne i njihovog karitativnog društva Antoniano, tj. preko njihovog dječjeg festivala Zecchino d’oro (čije ime u znak zahvalnosti Poslove gradnje, opremanja, organizacije i vođenja rada preuzela je Franjevačka provincija „Bosna Srebrena“ (Sarajevo) s tim da je pravni nositelj Franjevački samostan u Slavonskom Brodu. U sklopu Centra registrirane su tri djelatnosti: Zlatni cekin – poliklinika (zdravstvena!) s Tjednim smještajem djece, s poludnevnim boravkom i stručnom pomoći u obitelji (socijalna!) te Cekin – Dječji vrtić (odgojno-obrazovna!).

Ovako kompleksan, multidisciplinaran pristup pruža puno više prednosti nego klasični bolnički uvjeti za djecu s posebnim potrebama ili vrtići za djecu tipičnog razvoja. Djeca s teškoćama u razvoju u Zlatnom cekinu imaju priliku uključiti se i u redoviti vrtićki program, a djeca tipičnog razvoja, ukoliko se ukaže potreba, mogu koristiti usluge poput logopeda, fizijatra ili sl. Djelatnosti poliklinike i vrtića ovdje su kompatibilne i neophodne kako za psihološki tako i za fizički razvoj svakog djeteta. Prostori su prilagođeni potrebama i mogućnostima naših korisnika, a sastoje se od triju povezanih zgrada s ukupno preko 2.500 m2 površine. Prostor je dobro opremljen potrebnim rekvizitima i pomagalima kao i bazenima. Veći dio dvorišta su površine za igru i zabavu djece koje se redovito nadopunjuju i obnavljaju adekvatnim sadržajima, spravama i pomagalima.

Desetogodišnjim znanstvenim istraživanjem Ministarstva za znanost RH (1981-1991) otkriven je na ovom području visok postotak (3-5%) djece s razvojnim smetnjama. Nakon i tijekom zadnjeg rata pojavio se i veći broj ranjene djece i izbjeglica koji su koristili naše rehabilitacijske usluge. Otvaranjem ovoga Centra omogućena je rana i sveobuhvatna rehabilitacija što bliže mjestu boravka, a tim je roditeljima omogućen češći i lakši pristup rehabilitaciji i smanjen izdatak za duga putovanja, jer mnogi su do slične ustanove dosad morali putovati preko 200 km. Gradeći ovaj Centar franjevci su uz pomoć svojih prijatelja željeli pomoći roditeljima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju i umanjiti posljedice rata. Danas je to preraslo u jednu širu priču u kojoj brojna djetinjstva pišu svoje stranice… Centar je projektirao ugledni arhitekt, prof. Zlatko Ugljen.

Zlatni cekin u Slavonskom Brodu jedinstvena je ustanova u Hrvatskoj, a vrlo je zanimljiva i mnogim stručnjacima iz inozemstva s kojima su uspostavljene brojni kontakti i ostvarene različite uspješne suradnje.

zlatni_cekin_1.jpg

Djelatnosti i mogućnosti

Poliklinika

Zlatni cekin prima djecu s neuromuskularnim smetnjama, smetnjama lokomotornog sustava i drugim oboljenjima centralnog nervnog sistema. U Poliklinici su dvije specijalističke ambulante: pedijatrijska i fizijatrijska. Djelatnici ove Ustanove imaju mogućnost svoje znanje nadopuniti iskustvima i znanjem stručnjaka za rehabilitaciju djece iz inozemstva koji često kao volonteri borave u ovoj Ustanovi kao i odlascima naših djelatnika na doškolovavanje. Uz to ovdje se svake godine organiziraju stručni sastanci ne samo za djelatnike već i roditelje. Liječnik pedijatar, kao voditelj tima, surađuje s fizijatrom, defektologom, logopedom, psihologom i drugim zdravstvenim osobljem. Oni provode cjelovitu rehabilitaciju djece koja su u stacionaru, vrtiću Cekin i koji dolaze na ambulantno liječenje. Terapije se provode individualno. U rehabilitaciji gotovo svih ovih pacijenata veliki doprinos i ulogu imaju defektolozi i logoped. Njihovu stručnost i iskustvo prati srdačnost i velika strpljivost, u što su se uvjerili mnogi roditelji. Liječnik fizijatar vodi i nadzire rehabilitacijske postupke s malim pacijentima. S timom fizioterapeuta on provodi specifičnu kineziterapiju po metodama Bobath i Vojta, kao i ostale oblike fizikalne terapije. Dobra opremljenost, stručan i individualan rad te uzorna suradnja roditelja daju dobre rezultate.

Već prema tome kakve poteškoće imaju, pacijenti primaju različite terapije. U svim postupcima rehabilitacije važno je također aktivno sudjelovanje roditelja. Stoga se uvijek uz terapije provodi i edukacija. Roditelji su sretni jer mogu naučiti terapije i sami vježbati djecu kod kuće. Vježbanje s djetetom kod kuće, u obitelji, održava kontinuitet u rehabilitaciji i emocionalno obogaćuje odnos dijete-roditelj.

Terapije 1
Za skupinu mlade djece koja pohađaju rehabilitaciju, s obzirom na različite oblike bolesti, prednost je dana specifičnoj kineziterapiji po Vojti i Bobathu. Posebno se trudimo da što ranije – već u prvim mjesecima života – uključimo pacijente u rehabilitaciju. Rehabilitacijskim postupcima najčešće prisustvuje i djetetova majka. Ona se tako uči kako će sama provoditi rehabilitaciju kod kuće.

Terapije 2
Starija djeca koriste i druge vježbe i terapije prema preporuci liječnika specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Terapije 3
Iako su rehabilitacijski programi polivalentni, naši pacijenti većinom (70%) dolaze s neuromuskularnim poremećajima, dok ih je 30% isključivo s logopedsko-defektološkog područja.

Tjedni boravak djece u Zlatnom cekinu – poliklinici za rehabilitaciju djece

Roditelji djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi, koji žive na području Slavonije i Baranje a i šire, imaju sreću što u Slavonskom Brodu postoji Zlatni cekin poliklinika za rehabilitaciju djece u kojoj rade: pedijatar, fizijatar, fizioterapeuti posebno obučeni za rad s djecom, logoped, psiholog, defektolog i medicinske sestre.

Osnovni cilj poliklinike je rana, multidisciplinarna i sveobuhvatna rehabilitacija. Nedavno je u Zlatnom cekinu poliklinici za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju registriran i otvoren Tjedni smještaj za 20 djece predškolskog uzrasta radi rehabilitacije. U tjedni boravak mogu doći radi rehabilitacije djeca iz udaljenih mjesta preko ureda za socijalnu skrb i preporuke njihova liječnika.

Otvaranjem ovoga boravka pojavilo se nešto novo na širem području: i socijalna skrb pomaže zdravstvu u rehabilitacijskom procesu djece. Djeca s teškoćama u razvoju kojoj je potrebna rehabilitacija, ali zbog udaljenosti i teškoća s prijevozom mogu određeno vrijeme boraviti preko tjedna u Zlatnom cekinu i koristiti sve potrebne terapije u poliklinici. Troškove boravka uz Rješenja ureda za socijalnu skrb plaća socijalna skrb, a usluge poliklinike podmiruje HZZO preko uputnice djetetova liječnika. Interdisciplinarni tim Zlatnog cekina uz rad s djecom pomaže savjetom i cijelu obitelji te je tako uspjeh rehabilitacije veći i brži. Sada su na ovaj način usluge Zlatnog cekina dostupne i djeci s teškoćama u razvoju koja zbog nedostatka stručnog osoblja u svome kraju, te udaljenosti i teškoća s prijevozom nisu imali uvjeta za ranu i kvalitetnu rehabilitaciju. Boravak djece u stacionaru Zlatnog cekina je od ponedjeljka do petka.

zlatni_cekin_2.jpg

Dječji vrtić

Uz polikliniku, namijenjenu pružanju stručne medicinske pomoći, u sklopu Ustanove postoji i dječji vrtić Cekin, gdje dolazi preko 60 djece, od kojih je oko 25 s teškoćama. Program rada vrtića usmjeren je na socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju. U procesu integracije bolesne i zdrave djece razvija se i uči veći stupanj tolerancije i humanizma. U međusobnom zajedništvu i druženju djeca svakodnevno pružaju pomoć jedni drugima. Proces integracije provode odgajatelji uz pomoć defektologa. I mali pacijenti iz stacionara uključuju se u primarni program vrtića sa zdravom djecom.

Dječji vrtić Cekin svojim odgojno-obrazovnim radom obuhvaća više skupina. U znak zahvalnosti donatorima iz Münchena i Bologne za Montessori didaktički materijal dali smo imena dvjema skupinama: Sunčev sjaj i Marijelin osmjeh. Skupine su mješovite i obuhvaćaju djecu od 3 do 6 godina. U svakoj skupini rade 2 odgajatelja.

Svi kršćanski blagdani prigodno se obilježavaju i približavaju djeci predškolskog uzrasta kroz priče iz Biblije, molitvu, prigodne liturgijske pjesme, vjeronaučni program i priredbe. Ove teme djeca prate i prihvaćaju s velikim zanimanjem.

Multidisciplinarni rad s djecom koja imaju teškoće u razvoju velika je prednost naše ustanove. Uz program vrtića, djeca s teškoćama iz skupine Bubamara i drugih skupina imaju mogućnost koristiti rehabilitacijske vježbe u Poliklinici. Sve to pokazuje da su djelatnosti poliklinike i vrtića ovdje kompatibilne i neraskidive. Sastavljene su po uzoru na slične ustanove na Zapadu. Dječji vrtić Cekin organizira radionice za učenje engleskog jezika, glazbe i rad na kompjutoru. Brojnost i kvaliteta sadržaja koje nudi ova Ustanova ogleda se putem različitih nastupa na kojima se okupljaju roditelji i brojni prijatelji.

Humana i vjerska motiviranost djelatnika od velikog je značenja u ovakvoj ustanovi. Naime, bez žrtve, odricanja i čvrste vjere bilo bi zacijelo vrlo teško baviti se ovim poslom i očekivati dobre rezultate.

Više informacija u Centru na web stranici:

www.zlatni-cekin.hr

Kontakt:

CENTAR ZLATNI CEKIN

Vinogorska 115,

HR - 35105 SLAVONSKI BROD

Tel: 00385/35 465 408

Fax: 00385/35 221 279

[email protected]

fra Ilija Jerković, ravnatelj