Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

FMC Svjetlo riječi

Franjevačka provincija Bosna Srebrena osnivač je i vlasnik Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi d. o. o. Najprije se 1983. godine krenulo sa izdavanjem mjesečne revije Svjetlo riječi, da bi se nakon rata 1996. osnovalo novinsko, izdavačko, štamparsko i grafičko poduzeće Svjetlo riječi d. j. l. Od 31. svibnja 2000. postaje Društvo sa ograničenom odgovornošću, a od 5. veljače 2007. do danas funkcionira kao Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.

FMC Svjetlo riječi Sarajevo je složeno društvo koje čine sljedeće poslovne jedinice:

– Izdavačka kuća Svjetlo riječi, koja uređuje i tiska mjesečnu reviju Svjetlo riječi i druge publikacije i knjige;

– Franjevačka informativna agencija (FIA), koja prikuplja, sređuje i objavljuje vijesti vezane za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu i

– Radijsko-televizijska služba, koja izrađuje i emitira programe putem elektronskih medija.

Osnovna svrha Društva je širenje kršćanske vjerske i moralne pouke te promicanje općeljudskih vrednota kulture mira i solidarnosti, kao i unapređivanje međuvjerskog dijaloga i međunacionalne snošljivosti.

Tu svrhu FMC Svjetlo riječi Sarajevo nastoji ostvarivati u duhu Franjevačkog reda i zdravih tradicija Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

fmc_svjetlo_rijeci_1.jpg

Revija Svjetlo riječi

Franjevački mjesečnik Svjetlo riječi – list za vjeru, društvo i kulturu, pokrenut je u mjesecu travnju 1983. godine. Pokrenula ga franjevci dviju franjevačkih provincija koji su tako nastavili bogatu tradiciju franjevačkog izdavaštva u Bosni i Hercegovini. Izdavači lista sve do 1992. godine bili su provincijalati bosanske i hercegovačke provincije. Od 1992. godine vlasnik lista je samo Franjevačka provincija Bosna Srebrena.

Svjetlo riječi je od početka izlaženja mjesečnik. U siječnju 2000. promijenio je svoj tradicionalni novinski izgled u oblik magazina u boji – moderne revije s 84 stranice koja je jedina takve vrste u Bosni i Hercegovini ali i uopće na južnoslavenskom području. Već nakon prvih nekoliko brojeva list se koncepcijski i tematski pronašao i zadobio svoju prepoznatljivost, koja se ogledala u franjevačkoj publicističkoj tradiciji s jedne, i u praćenju modernoga razvoja ove vrste medija s druge strane. Ozbiljno i odgovorno zauzimanje jasnih kritičkih stavova prema konkretnim životnim pitanjima, njegovanje pluralizma mišljenja i dijaloška otvorenost listu će donijeti prepoznatljivost i velik broj čitatelja i poštovatelja na široj medijskoj sceni na našim prostorima posebno kad je riječ o vjerskom tisku.

Revija Svjetlo riječi distribuira se u BiH, Hrvatskoj, zapadnoeuropskim zemljama, Americi i Australiji te se po sudu mnogih u proteklim desetljećima profilirala u jednu od, sadržajem i grafičkim uređenjem, najkvalitetnijih revija koje izlaze na našim prostorima.
Zbog svoga sadržaja i tema koje obrađuje, revija je rado čitana i među ljudima drugih svjetonazora i vjeroispovijesti.

fmc_svjetlo_rijeci_2.jpg

Franjevačka informativna agencija (FIA)

Franjevačka informativna agencija ustanova je Franjevačke provincije Bosne Srebrene koja se bavi skupljanjem i distribuiranjem vijesti o životu i radu franjevačke zajednice u Bosni. Osnovala ju je Uprave Provincije na Kapitularnom kongresu 2003. Zahvaljujući svojim suradnicima, FIA je preko tiskanih i elektronskih medija pokušavala i pokušava informirati širu javnost o vjerskim, kulturnim, izdavačkim, multireligijskim i inim aktivnostima članova Provincije.

Za voditelja ove agencije franjevačka Uprava redovito imenuje tajnika Provincije.

Radijska služba

U sklopu Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi uređen je tonski studio. Svakoga tjedna članovi redakcije u studiju uređuju radijske emisije Bosna Srebrena, koje se emitiraju na više od 15 radijskih postaja diljem Bosne i Hercegovine. Franjevački medijski centar Svjetlo riječi pruža mogućnost snimanja svih audio materijala: pjesme, reklame, jinglove, radio-emisije… kako u studiju tako i na terenu.

Web portal

FMC Svjetlo riječi svojim se čitateljima već od samih početaka predstavio i u elektronskoj formi. Vizualnim identitetom, sadržajem i idejama, web portal se razvio u prepoznatljiv medij, blizak čovjeku i suvremenim načinima komuniciranja.

Kontakt podaci:
FMC Svjetlo riječi
Zagrebačka 18,
BiH – 71000 SARAJEVO

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Centrala: +387 (0)33 726 200
Fax: +387 (0)33 812 247               

www.svjetlorijeci.ba