Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
Blagdan Prikazanja Gospodina (Kalendora)
3.2.2018.

Fra Leonardo Čuturić (1881 -1947) u svojoj knjizi „Vjera Bosne“ o blagdanu Svijećnice piše: „Svijećnica, koju svetkovinu nazivlju katolici u Bosni »Svijetlom Marijnim« ili još više »Kalendora« po latinskom. Oni ju mnogo vole radi blagoslova svijeća. Treba samo vidjeti, koliko tih svijeća od čistoga voska u snopovima donose kršćani u crkvu, da im se blagoslove. Duga je godina, pa će se za razne vjersko-crkvene potrebe one svijeće potrošiti, a gdjekoja i siromacima pružiti. Neki običaju na taj dan pokloniti i crkvi koju saljevenu voštanicu da izgori na poštenje Boga i Gospe."

Nadalje u poglavlju o blagoslovinama kad je riječ o svijećama piše: "Blagoslovljene svijeće, koje se blagoslivljaju na blagdan Marijna Očiščenja (Svijećnica – Kalendora), u istoj su časti kod katolika kao i sveta voda. Zovu ih kalendorskim svijećama. Mora ih imati najsiromašnija kuća za mrtvaca, za mladu nedjelju, za Božić. Te svijeće sami sobom saljevaju od čistoga voska i drže pčele najviše poradi voska...Po starim bosanskim varošima ima još običaj, da vješte žene saljevaju za blagoslov tako zvane mukete (smotke), koje saviju u pravilni četverokut ili trubu s mnogo jednakih svitaka. Ovaj blagoslovljeni muket pale u crkvi pod misom pri pobožnostima presv. Srcu Isusovu, Gospi, sv. Anti...

...Blagoslovljne svijeće upotrebljuju bosanski katolici u slijedećim prigodama: Kada bolesnika oprema svećenik sa sv. Sakramentima, mora cijelo vrijeme goriti ova svijeća. Kada netko u kući umire, prva je ceremonija užeći mu Kalendorsku svijeću. Isto, dok god leži na odru mrtvac, pale pokraj njega nadošli posjetioci i ukopnici donesene blagoslovljene svijeće...U nekim je župama uvedeno da kumovi na krštenje djeteta donesu svoju blagoslovljenu svijeću, koja za vrijeme krštenja gori i ostane crkvi."

Izvor: FpuB