Franjevci u inozemstvu

Franjevci Bosne Srebrene u svijetu

Sv. Franjo je u svemu htio biti sličan Kristu, pa je, prateći njegov trag, hodao svijetom. Nije se želio zatvoriti u zidove samostana. Naprotiv, izrekom: „Cijeli svijet je moj samostan“, Franjo se odriče sigurnosti, odbacuje svaki strah te u sili i snazi Duha Svetoga, čijem vodstvu se sasvim predaje, postaje glasnik Radosne vijesti. Nije bježao od svijeta, niti se ograničavao predrasudama prema nevjernicima, grješnima ili onima drugih religija.

Franjo kreće na putovanje. Kao Kristov vitez, neustrašivo zalazi među nevjernike. No, iako je zalazio duboko u svijet, nije bio od ovoga svijeta. Ispred njegovih očiju je konačan cilj nebo – susret s Kristom. Svoje tijelo, riječi i djela sasvim je stavio u službu Božje slave. Razgovarao je s vitezovima, dolazio gubavcima...Tragao je, znatiželjno lutao svijetom, neprestano tražio Krista, Boga koji je i danas živ, osobito prisutan na rubovima svijeta, u bolesnima, slabima, odbačenima... Sv. Bonaventura za Franju kaže: „Blagost mu bijaše urođena, a nadodana ljubav Kristova ju je udvostručila. Zato mu se srce upravo rastapalo prema siromašnima i bolesnima.

Kao što je Krist slao učenike i Franjo šalje svoju braću, dvojicu po dvojicu, u svijet. Sv. Bonaventura piše: „Pođite – rekao bi – jer su mala braća u ovo posljednje vrijeme posuđena svijetu da bi izabrani među njima ispunili ono zbog čega će ih Sudac pohvaliti, kada budu čuli onu nadasve slatku riječ: „Što god učiniste jednom od najmanje braće, meni učiniste“.

Bosanski franjevci su uglavnom vezani za svoju matičnu provinciju Bosnu Srebrenu na čijem području velika većina živi i djeluje. Međutim, još od osnutka naše franjevačke obitelji sve do danas, bilo je i ima franjevaca naše zajednice koji su, slijedeći naputak sv. Franje Asiškoga da je cijeli svijet naš samostan, kao studenti, redovnici, svećenici, dušobrižnici, misionari, djelovali i djeluju izvan provincijskih granica.

Danas su brojna braća Provincije sv. Križa Bosne Srebrene raspršena po cijelom svijetu, gdje na različite načine žive svoje redovništvo i svećeništvo služeći Božjem narodu kojem su poslani.

Na ovoj stranici donosimo sve države u kojim djeluju franjevci Bosne Srebrene s kratkim opisom njihovih aktivnosti…