Župe

Samostani i župe

Drijenča – župa sv. Ante Padovanskog

Župa Drijenča, udaljena oko 13 kilometara zračne linije od Tuzle prema Brčkom, ustanovljena je 12. lipnja 1986. odjeljenjem od župe Breške. Župa i crkva su je posvećeni sv. Anti Padovanskom. Sadašnja župna crkva izgrađena je 1996-99. po projektu ing. Jure Pranjića. A prije nje na tom mjestu bila je manja crkva, koja je izgrađena 1969-70. kao filijalna crkva župe Breške. Ta je u ratu 1992-95. nekoliko puta granatirana i jer je teško stradala morali su je srušiti. Prije te crkve postojala je drvena kapela, koja je podignuta krajem osmanlijske vladavine.

Župna crkva je bogata umjetničkim vrijednostima. Tu su zastupljena tri poznata umjetnika: Akademski slikar Đuro Seder izradio je sve prozore crkve (2002-2009) u vitrajima s motivima sv. Anto i sv. Franjo te iz života sv. Franje i iz Pjesme brata Sunca. Akademski kipar Mile Blažević izradio je za prezbiterij Raspeće u drvu (2002), u kamenu novi oltar, ambon, tabernakul i krstionicu, te oltarni križ ((2008-10).

Akademska slikarica Blaženka Salavarda izradila je dva oveća mozaika Uskrsnuće i Krštenje Isusovo na rijeci Jordanu (2002) te četrnaest postaja Križnog puta u istoj tehnici (2004).

drijenca_2_0.jpg

Također, postavljene su (2004) postaje Križnog puta u četrnaest kapelica uz cestu od crkve do mjesnog groblja. Na groblju postoji kapela za vjerske obrede.

Postoji župna kuća, koja je otkupljena od jednog mještanina (1987), pa je temeljito obnovljena i rekonstruirana (2010) za potrebe župnog ureda i stanovanje župnika i za pastoralne potrebe.

Župu Drijenču sačinjavaju deset zaselaka: Kulice, Martinovići, Dugonje, Brdo, Brčine, Perivoj, Lučići, Toljaci, Bučje i Dagline.

Pri osnivanju 1986.godine župa je imala 1236 župljana, a godine 1991 broji 1205. Kao i druge naše župe u BH tako i u Drijenči svake se godine smanjuje broj župljana. Po zadnjoj statistici na koncu 2016. godine u župi živi oko 250 župljana. Treba istaknuti da velika drijenačka dijaspora, rasuta po Evropi, još je vezana uz svoj zavičaj, pa Drijenča tijekom božićnih i uskrsnih blagdana a posebno ljeti za godišnjih odmora bude puna ljudi.

 

Više o događanjima u župi na facebook stranici:

https://www.facebook.com/ZupaDrijenca/

 

fra Franjo Martinović, župnik, diskret, duh. asistent FSR-a i FRAMA-e

tel: 035/666 047

tel: 035/666 047