Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Najave

25.10.2020.Rama/Šćit
Đakonsko ređenje franjevačkih bogoslova

Najava: ĐAKONSKO REĐENJE FRANJEVAČKIH BOGOSLOVA

U samostanskoj i župnoj crkvi Uznesenja BDM na Šćitu u Rami 25. listopada u 11 sati bit će upriličeno đakonsko ređenje jedanaestorice franjevačkih bogoslova. Pod svečanom euharistijom sveti red đakonata kandidatima će podijeliti vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić uz sudjelovanje redovničkog ordinarija fra Joze Marinčića, provincijalnog ministra. Devetorica kandidata bit će zaređeni za Franjevačku provinciju Uzvišenja sv. Križa – Bosnu Srebrenu, a dvojica kandidata za Franjevačku provinciju sv. Benedikta Afričkog u Kongu. Svi kandidati završili su studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, napisali i obranili diplomski rad te položili usmeni diplomski ispit.

Kandidati za sveti red đakonata su sljedeći: fra Cosmas Safari Sadiki (Kongo); fra Hubert Kasonta Kilasa (Kongo); fra Zoran Topalović (župa Vitez); fra Josip Jazvić (župa Gornja Dubica); fra Antonio Baketarić (župa Rumboci); fra Dario Matanović (župa Tuzla); fra Antonio Gašić (župa Sivša); fra Nikola Matošević (župa Nova Bila); fra Mislav Jozić (župa Rama-Šćit); fra Zdenko Frljić (župa Vitez) i fra Fabio Badrov (župa Vitez).

Njihovo ređenje bit će na dan smrti bosanske kraljice Katarine Kotromanić, franjevačke trećoredice koju Franjevački martirologij naziva blaženom i na dan smrti fra Luje Zloušića, visočkog profesora i obnovitelja drevnog olovskog svetišta koji je umro na glasu svetosti.

Naše ređenike preporučamo u njihov zagovor, a vjerni puk potičemo na molitvu za buduće đakone i nova duhovna zvanja. Želimo im obilje blagoslova u životu i pastoralnom djelovanju.

FIA