Župe

Samostani i župe

Breške – župa Uznesenja BDM

U ovom je kraju u 17. st. postojala župa pod imenom Dragunja. U vrijeme Bečkoga rata (1683-99), kada je došlo do velikog iseljavanja Hrvata katolika iz Bosne, spomenuta je župa iščezla. Tijekom 18. st. to je područje u sastavu tuzlanske župe. God. 1823. (1824?) Breške postaju samostalnom kapelanijom i od tada se vode župne matice. Sjedište je najprije bilo u Lipnici, odakle je 1838. god. preneseno u Breške. God. 1839. Breške su i formalno proglašene župom.

Drvena crkvica, posvećena Uznesenju Marijinu, podignuta je 1854. god. Umjesto te skromne građevine, izgrađena je 1890. nova, sadašnja, crkva. Njezin glavni oltar ukrašavao je, sve do novijeg vremena, Gospin kip, nastao vjerojatno u nekoj tirolskoj radionici. Prvotni plan predviđao je crkvu s dva tornja i prostorno znatno veću, ali zbog skupe izvedbe od toga se odustalo.

Sedamdesetih i osamdesetih godina 20. st. crkva je obnavljana. God. 1986. započelo je umjetničko uređenje crkve pod vodstvom kipara Zdenka Grgića. Iste godine po njegovu nacrtu izvedena su tri umjetnička prozora (vitraja) u prezbiteriju (Rođenje, Raspeće, Uskrsnuće), dok je ostalih sedam na biblijske teme izvedeno 1988. god. On je također izradio tri reljefa u bakru sa šest tema iz Isusova života i oltarnu menzu (1986. god.), te postaje križnoga puta u kombinaciji s dodatnih šest tema iz Isusova života (reljefi u drvetu, 1987. god.). Najzad god. 1990. Grgić je u prezbiteriju izveo mozaik (300x615 cm) posvećen Gospi. God. 1996. postavljena su još dva reljefa u bakru Navještenje Emaus a 2003. godine izrađen je i postavljen ispred crkve brončani Kristov kip, također djelo Z. Grgića. Sa unutarnjih zidova crkve, zidanih grubo tesanim kamenom, skinuta je žbuka. Zahvaljujući svemu tomu taj je sakralni prostor dosegao visoku estetsku razinu.

breske_2.jpg

God. 1990/91. u Doknju je podignuta podružna crkva, za koju je projekt izradio arhitekt Zlatko Hanžek iz Zagreba. Na području župe nalaze se još četiri kapelice.

Sedamdesetih godina 19. st. podignuta je župna kuća i to na izvjesnoj udaljenosti od crkve. Ona je obnovljena 1918. God. 1959. izgrađena je nova župna kuća pored crkve. Sadašnja pak župna kuća podignuta je koncem šezdesetih godina (blagoslovljena je 25. studenoga 1970.), a stari župni stan je preuređen kao stambeni prostor za sestre i za držanje vjeronaučnih predavanja.

God. 1877. brežačka župna zajednica je brojala 2.607 katolika, a 1935. god. 4.820. God. 1879. župnik je otvorio pučku školu u župnom stanu, gdje je podučavao djecu do 1884. U to su vrijeme u Breške došle i sestre (Kćeri Božje ljubavi), koje su otvorile i vodile pučku školu sve do nakon Drugog svjetskog rata, kada su prisilno morale napustiti to mjesto.

Župa je 1991. god. brojila 2.984. katolika (1974: 8.452). Po zadnjoj statistici na koncu 2016. godine župa ima 1.187 vjernika u 544 obitelji. God. 1986. od prostranog teritorija župe osnovane su dvije nove: Drijenča i Dragunja, a jedan je dio pripao župi Šikara. Brežačku župu sada tvore sljedeća naselja: Breške, Dokanj, G. Obodnica, Tisovac i Trstje.

Više informacija o župi na web-stranici:

http://www.breskezupa.com

 

fra Marko Antić, župnik, diskret, promotor zvanja, duh. asistent FSR-a i FRAMA-e

tel: 035/812 122, fax: 035/812 242

Breške 96, 75206 DOKANJ

tel: 035/812 122, fax: 035/812 242

Breške 96, 75206 DOKANJ